top of page
Jang Hyun-seok

순위 1
장현석 | 마산용마고등학교
Jang Hyun-seok | Mason Yongma High School
*로스앤젤레스 다저스(MLB)의 사인

Starting Pitcher | #11

Height: 6'2 (190cm)

Weight: 198lbs (90kg)

Bats/Throws: RH/RHP

Born: March 14, 2004 (19 years old)

2023 Stats | 7 GP

FB 97MPH/156KMH

27.1IP | 49K | 0.33 ERA | 0.70 WHIP

DC444F4A-A6D1-49E9-80E5-9F70DAF1A9B6_edited.png

순위 2
황준서 | 장충고등학교
Hwang Joon-seo | Jangchung High School

Starting Pitcher | #15

Height: 6'1 (185cm)

Weight: 172lbs (78kg)

Bats/Throws: LH/LHP

Born: Aug 22, 2005 (18 years old)

2023 Stats | 9 GP

FB 93MPH/150KMH

31IP | 40K | 2.03 ERA | 0.87 WHIP

4ACB3E9B-52DF-4552-B894-495F410A9D2C.jpeg

순위 3
전미르 | 경북고등학교
Jeon Mir | Gyeongbuk High School

Starting Pitcher/Outfielder | #1

Height: 6'2 (187cm)

Weight: 220lbs (100kg)

Bats/Throws: RHH/RHP

Born: Aug 15, 2005 (18 years old)

2023 Stats | 5 GS/11GP

FB 93MPH/150KMH

24.2IP | 20K | 2.16 ERA | 1.04 WHIP

BA .300 | OBP .490 | SLG .500 | OPS .990

1HR | 1SB

D8A8E202-72FD-47B1-AB2D-DF68F8BA115E.jpeg

순위 4
김휘건 | 휘문고등학교
Kim Hwi-gun | Whimoon High School

Starting Pitcher | #1

Height: 6'3 (191cm)

Weight: 232lbs (105kg)

Bats/Throws: RH/RHP

Born: Aug 27, 2005 (18 years old)

2023 Stats | 6 GP

FB 95MPH/153KMH

25.2IP | 37K | 2.08 ERA | 0.92 WHIP

0FC82B06-9C29-4B55-B5B2-80EF493B4D56.jpeg

순위 5
김택연 | 인천고등학교
Kim Taek-yeon | Incheon High School

Starting Pitcher | #1

Height: 6'0 (184cm)

Weight: 194lbs (88kg)

Bats/Throws: RH/RHP

Born: June 3, 2005 (18 years old)

2023 Stats | 6 GP

FB 95MPH/152KMH

26.2IP | 41K | 2.00 ERA | 0.74 WHIP

528942B1-34C3-471E-A685-CD1D8DE9045A_1_201_a.jpeg

순위 6
육선엽 | 장충고등학교
Yuk Seon-yeop | Jangchung High School

Starting Pitcher | #17

Height: 6'3 (190cm)

Weight: 198lbs (90kg)

Bats/Throws: RH/RHP

Born: July 13, 2005 (18 years old)

2023 Stats | 9 GP

FB 93MPH/150KMH

15.2IP | 25K | 0.56 ERA | 1.19 WHIP

GLUAT5XA2MD3XHW52IOELLER6A_edited.jpg

순위 7
이찬솔 | 서울고등학교
Lee Chan-sol | Seoul High School
*보스턴 레드삭스(MLB)의 사인

Starting Pitcher | #11

Height: 6'1 (185cm)

Weight: 194lbs (88kg)

Bats/Throws: RH/RHP

Born: July 24, 2005 (18 years old)

 

2023 Stats | 11 GP

FB 96MPH/154KMH

20IP | 31K | 6.30 ERA | 1.75 WHIP ​

CCC965ED-2AFD-4F29-82E1-2A2FAE31FD86.jpeg

순위 8
박지환 | 상원고고등학교
Park Ji-hwan | Sangwongo High School

Shortstop | #7

Height: 6'0 (183cm)

Weight: 165lbs (75kg)

Bats/Throws: RHH/RH

Born: July 12, 2005 (18 years old)

2023 Stats | 13 GP

BA .500 | OBP .655 | SLG .816 | OPS 1.471

1HR | 5SB

DA06A9EF-A0F6-47EB-B6A5-CDC5BFE7638B_edited.jpg

순위 9
이재상 | 성남고등학교
Lee Jae-sang | Seongnam High School

Shortstop | #16

Height: 6'1 (185cm)

Weight: 187lbs (85kg)

Bats/Throws: RHH/RH

Born: April 17, 2005 (18 years old)

2023 Stats | 12 GP

BA .350 | OBP .519 | SLG .550 | OPS 1.069

1HR | 4SB

1A0F5903-2A99-4519-B619-EE245C1B237C_edited.jpg

순위 10
전준표 | 서울고등학교
Jeon Jun-pyo | Seoul High School

Starting Pitcher | #18

Height: 6'1 (186cm)

Weight: 198lbs (90kg)

Bats/Throws: RH/RHP

Born: May 7, 2005 (18 years old)

2023 Stats | 7 GP

FB 91MPH/147KMH

28IP | 33K | 0.64 ERA | 0.75 WHIP

DA26919C-6B3C-4B99-8191-66CA3FC0E44E.jpeg

순위 11
박채울 | 충암고등학교
Park Chae-ul | Chungam High School

Outfielder | #52

Height: 6'1 (186cm)

Weight: 189lbs (86kg)

Bats/Throws: RHH/RH

Born: Nov 20, 2004 (18 years old)

2023 Stats | 14 GP

BA .213 | OBP .367 | SLG .213 | OPS .580

0HR | 10SB

E27C94EE-5DCA-4457-89F2-1174F7C3EEFE_edited.jpg

순위 12
임상현 | 대구상원고등학교
Im Sang-hyun | Daegu Sangwon High School

Starting Pitcher | #45

Height: 6'1 (185cm)

Weight: 196lbs (89kg)

Bats/Throws: RH/RHP

Born: July 16, 2005 (18 years old)

2023 Stats | 12 GP

FB 93MPH/149KMH

41.1IP | 56K | 1.54 ERA | 0.85 WHIP

62C8E9AC-6407-4AF9-8036-7655F8FF475A.jpeg

순위 13
여동건 | 서울고등학교
Yeo Dong-gun | Seoul High School

Infielder | #50

Height: 5'9 (175cm)

Weight: 165lbs (75kg)

Bats/Throws: RHH/RH

Born: Aug 4, 2005 (18 years old)

2023 Stats | 9 GP

BA .455 | SLG .788 | OBP .558 | OPS 1.346

2HR | 5SB

AE14F451-562A-48BC-9C83-3F72CD1ADB97.jpeg

순위 14
백준서 | 덕수고등학교
Baek Jun-seo | Deoksu High School

Outfielder | #52

Height: 6'0 (182cm)

Weight: 196lbs (89kg)

Bats/Throws: RHH/RH

Born: Sep 26, 2005 (17 years old)

2023 Stats | 13 GP

BA .343 | OBP .438 | SLG .514 | OPS .952

0HR | 3SB

FFA430EA-8068-498F-B75E-D9A121140124_edited.jpg

순위 15
이승민 | 휘문고등학교
Lee Seung-min | Whimoon High School

Outfielder | #33

Height: 6'2 (188cm)

Weight: 198lbs (90kg)

Bats/Throws: LHH/LH

Born: Jan 6, 2005 (18 years old)

2023 Stats | 10 GP

BA .361 | OBP .477 | SLG .556 | OPS 1.033

1HR | 1SB

53A2FA0E-E136-4F19-8237-6B7E2B805023_edited.jpg

순위 16
이상준 | 경기고등학교
Lee Sang-jun | Gyeonggi High School

Catcher | #44

Height: 6'0 (181cm)

Weight: 232lbs (105kg)

Bats/Throws: RHH/RH

Born: Dec 13, 2005 (17 years old)

2023 Stats | 10 GP

BA .243 | OBP .356 | SLG .378 | OPS .734

1HR | 1SB

8FA2AC82-8C2D-4163-80FD-313289D816B5.jpeg

순위 17
배강 | 광주일고등학교
Bae Kang | Gwangju Ilgo High School

Catcher | #25

Height: 6'1 (185cm)

Weight: 209lbs (95kg)

Bats/Throws: RHH/RH

Born: Nov 4, 2005 (17 years old)

2023 Stats | 16 GP

BA .236 | OBP .380 | SLG .436 | OPS .816

3HR | 0SB

3015E667-50E9-4FBF-AC76-EC94AF3B35B1.jpeg

순위 18
조현민 | 청암고등학교
Cho Hyun-min | Chungham High School

Third Base | #3

Height: 6'0 (183cm)

Weight: 181lbs (82kg)

Bats/Throws: LHH/RH

Born: March 23, 2005 (18 years old)

2023 Stats | 13 GP

BA .405 | OBP .561 | SLG .643 | OPS 1.204

2HR | 8SB

2A5C215A-5B9C-4703-BB8F-543CAE0AD547.jpeg

순위 19
이호준 | 대구상원고등학교
Lee Ho-joon | Daegu Sangwon High School

Shortstop | #1

Height: 5'9 (175cm)

Weight: 158lbs (72kg)

Bats/Throws: LHH/RH

Born: March 20, 2004 (19 years old)

2023 Stats | 16 GP

BA .254 | OBP .366 | SLG .407 | OPS .733

0HR | 9SB

2ED95128-E81F-4A15-A1E3-4A0D9F08D097.jpeg

순위 20
임종성 | 경북고등학교

Im Jung-sung | Gyeongbuk High School

Infielder | #16

Height: 6'0 (183cm)

Weight: 198lbs (90kg)

Bats/Throws: RHH/RH

Born: March 3, 2005 (18 years old)

2023 Stats | 11 GP

BA .442 | OBP .528 | SLG .651 | OPS 1.179

0HR | 1SB

5FE1572E-9A7B-4FED-8ABE-7432BC0C4E2C_edited.png

순위 21
류현준 | 장충고등학교
Ryu Hyun-joon | Jangchung High School

Catcher | #27

Height: 6'0 (183cm)

Weight: 202lbs (92kg)

Bats/Throws: RHH/RH

Born: March 25, 2005 (18 years old)

2022 Summary: 28 GP | .413 BA | 1HR | 3SB

2023 Summary: 12 GP | .257 BA | 1HR | 1SB

ED7CB818-2A72-43A7-9D6C-2D0B7C0F9F45.jpeg

순위 22
박기호 | 청주고등학교
Park Ki-ho | Cheongju High School

Starting Pitcher | #55

Height: 6'0 (184cm)

Weight: 176lbs (80kg)

Bats/Throws: RH/RHP

Born: July 7, 2005 (18 years old)

2023 Stats | 7 GP

FB 86MPH/138KMH

38.1IP | 44K | 1.66 ERA | 0.95 WHIP

3AF60818-426C-45E2-8623-D88C72AB89E6.jpeg

순위 23
박준형 | 부천고등학교
Park Joon-hyung | Bucheon High School

Outfielder | #3

Height: 5'9 (180cm)

Weight: 165lbs (75kg)

Bats/Throws: LHH/RH

Born: March 22, 2005 (18 years old)

2023 Stats | 10 GP

BA .613 | OBP .658 | SLG .903 | OPS 1.561

0HR | 6SB

1BFFA918-0D9F-4788-B530-59B8ADC3A7F0.jpeg

순위 24
배찬승 | 대구고등학교
Bae Chan-seung | Daegu High School

Starting Pitcher | #29

Height: 5'9 (180cm)

Weight: 176lbs (80kg)

Bats/Throws: LH/LHP

Born: Jan 1, 2006 (17 years old)

National HS Baseball Championship Stats:

FB 87MPH/140KMH | 3.1IP | 5K | 1ER | 4H

FDDA4A72-CD37-46F0-A78B-E0948F1707A8_4_5005_c_edited.jpg

순위 25
함수호 | 대구상원고등학교
Ham Su-ho | Daegu Sangwon High School

Right Field | #50

Height: 5'9 (181cm)

Weight: 187lbs (85kg)

Bats/Throws: LHH/LH

Born: March 10, 2006 (17 years old)

2023 Stats | 15 GP

BA .373 | OBP .443 | SLG .647 | OPS 1.090

3HR | 4SB

bottom of page